Gratis Ontwikkeladvies en Loopbaanadvies

Fijn als je wilt delen!


Wilt u meer weten over het gratis loopbaanadvies en ontwikkeladvies? Mail ons op info@ppib.nl.

45+? HERSTART UW  LOOPBAAN MET GRATIS ONTWIKKELADVIES

Huur nu een Register Psycholoog in voor een gratis ontwikkeladvies voor uw volgende stap

Als u 45 jaar of ouder bent kunt (mogelijk2) gratis gebruik maken van het ontwikkeladvies. Een ontwikkeladvies is een plan dat op uw mogelijkheden is toegeschreven. In dat plan staan:

 

 •  Uw persoonlijk profiel met kwaliteiten en vaardigheden
 •  Uw situatie en uw mogelijkheden voor de toekomst; de korte en lange termijn
 •  Hoe u zich verder wilt ontwikkelen en of u iets wil of moet bijleren.
 •  Met welke acties u de beste kansen maakt op een nieuwe start of doorstart.

Is het ontwikkeladvies iets voor u? Maak nu contact via: info@ppib.nl of bel rechtstreeks met uw eigen registerpsycholoog, ook te vinden op ppib.nl

Wat doet u in het ontwikkeladvies met de register psycholoog?

 •  U vult een aantal formulieren en vragenlijsten in die de psycholoog met u bespreekt.
 • U heeft meerdere gesprekken. In totaal bent u vier uur in gesprek waarin:
 • Aan u goed wordt gevraagd wat uw huidige situatie is, wat u wilt en wat u graag zou doen
 • De resultaten van de vragenlijsten met u besproken worden
 • Met u een ontwikkeladvies wordt opgesteld en besproken.

Wilt u meer weten over het gratis ontwikkeladvies?
Mail ons op info@ppib.nl.

Klik hier voor de brochure. ontwikkeladvies folder 18-4-2018

LEIDINGGEVENDEN EN HET ONTWIKKELADVIES

U heeft werknemers die ouder zijn dan 45 en toe zijn aan een loopbaanstap. Of een stap moeten maken. Dan is de Training Ontwikkel Advies een goede start voor u.
Werknemers die 45+ zijn, uw teamleden, kunnen een steuntje in de rug gebruiken bij hun volgende stap. En na de training:

 • Weet u wanneer u het ontwikkeladvies heel gericht inzet
 • Weet u hoe u uw teamleden goed helpt het advies op te pakken.

Wat wint u met de Training Ontwikkel Advies?

In weinig tijd heeft u goed zicht op de ontwikkeladviezen die uw teamleden krijgen van een register psycholoog. U weet

 • Welke aanknopingspunten het advies u biedt
 • Wat uw teamlid (-leden) motiveert en wat belemmert
 • Hoe u de medewerker verder coacht bij de volgende stappen
 • Welke gesprekstechnieken u en uw teamleden het beste verder helpen.

Wat is de Training Ontwikkel Advies?
U volgt een training of in een groep of individueel. In deze training komen heel diverse zaken aan bod. Het belangrijkste is dat u verder kunt met teamleden die een ontwikkeladvies hebben. Daarom gaan we in op het advies zelf, en werken we ook veel met casussen, De duur van een groepstraining is vier uur.

Wilt u meer weten over de gratis Training Ontwikkeladvies?
Mail ons op info@ppib.nl

1 Waarom een registerpsycholoog?

Wie zijn de Register Psychologen?
• Register Psychologen voldoen aan alle opleidingseisen van het Nederlands Instituut voor psychologen
• Register Psychologen hebben vele jaren ervaring in testen en loopbaan adviezen
• Register Psychologen hebben zich verenigd in het Platform PIB

Waarom maakt u gebruik van een geregistreerd bedrijfspsycholoog? U wilt iemand:

 • die u kunt vertrouwen. Bij de geregistreerd psychologen krijgt u de keus uit meerdere psychologen. Daarbij hebben psychologen een beroepscode waar zij zich aan dienen te houden.
 • die verstand heeft van werken en loopbanen. Geregistreerd psychologen hebben een lange opleiding en nascholing en hebben veel ervaring met ontwikkeladviezen en loopbaanadviezen.
 • waar u een klik mee heeft. Via de geregistreerd psychologen krijgt u de keus. U kunt met iemand praten waar u een gemakkelijk een band mee heeft. En mocht er een probleem zijn dan zal u een andere psycholoog worden aangeboden.

2 Wanneer komt u in aanmerking voor gratis loopbaanadvies?

Bent u vijfenveertig jaar of ouder en minimaal 12 uur per week werkzaam in een van de onderstaande beroepsgroepen? Dan kunt u gebruik maken van het Ontwikkeladvies. U krijgt dan kosteloos een op maat gemaakt plan, wat u samen maakt met uw registerpsycholoog. Een voorwaarde is dat u bij een van de onderstaande groepen behoort:

 • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
 • Cateringmedewerkers;
 • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
 • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
 • Schoonmakers;
 • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.
 • Leerkrachten en andere medewerkers uit het PO;
 • Leerkrachten en andere medewerkers uit het MBO.