Seminar 2018

Fijn als je wilt delen!

Werken in de 21ste eeuw

9 oktober 2018, Zeist

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en hun effecten op mensen en organisaties
De komende decennia zullen de organisaties en de maatschappij voor grote uitdagingen komen te staan. De veranderingen in de technologie, welvaart en volksmigratie brengen grote veranderingen mee in de inhoud en vorm van werk, werkgelegenheid en maatschappelijke structuren. LAAT MIJ HET PROGRAMMA ZIEN
Kom samen met een relatie, klant of prospect
Er is plaats voor 50 psychologen en hun gast. Neem een relatie, klant of prospect mee en doe samen nieuwe ervaringen op over interessante en relevante onderwerpen. Samen met u willen we graag naar de toekomst kijken, en u ook de inzichten bieden waar u wat aan heeft in uw werk. Het seminar geeft u een unieke kans om met de onderzoekers, ervaringsdeskundigen en collega’s van gedachten te wisselen en uw eigen casuïstiek in te brengen.
INSCHRIJVING VOORBIJ
Het programma is veelzijdig
Voor ons seminar hebben we wetenschappers en mensen uit de praktijk uitgenodigd die een visie hebben op verschillende terreinen over de effecten van die ontwikkelingen op werkende mensen. En die zich bezig houden met het ontwikkelen van A&O psychologische kennis, inzichten en tools om deze uitdagingen aan te pakken.

Psychologen en Arbeid in de 21ste eeuw

WIE TREDEN ER OP?
Waneer en Waar?
Het seminar is 9 oktober vanaf 15.30.
Achmea vindt werk en gezondheid in de 21ste eeuw. Daarom wil Achmea graag een bijdrage leveren. Daarom doen we het bij Achmea in Zeist.
Handelsweg 2
3707 NH ZEIST