SPREKERS EN BEGELEIDERS OP HET SEMINAR

Fijn als je wilt delen!

Marise Born
Multiculturele sensitiviteit in selectieprocedures
De groep sollicitanten op de arbeidsmarkt wordt steeds heterogener, en tegelijkertijd worden assessmentprocedures steeds geavanceerder. Kunnen algoritmes en big data benaderingen bijdragen aan een goede selectie van personeel? En hoe zit het met het assessen van mensen met een volstrekt andere culturele achtergrond, zoals statushouders? Zijn voor hen andere assessmentmethoden nodig? Onderzoek naar deze en andere urgente vragen staat centraal.

Prof. dr. Marise Ph. Born is hoogleraar Personeelspsychologie aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is tevens bijzonder hoogleraar Industriële en Personeelspsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek interesses liggen op het gebied van personeelsselectie, interculturele psychologie, testontwikkeling en individuele verschillen, situationele beoordelingstests.]

Sandra Gaarenstroom en Siham Achahboun
Inclusie binnen Achmea
Sandra en Siham nemen de deelnemers mee op het thema diversiteit en inclusie in de praktijk van Achmea. Over vooroordelen, onwetendheid, nieuwsgierigheid en eerste successen.

drs. Sandra Gaarenstroom (sr. Manager Management & Talent Development) heeft arbeids- en organisatie psychologie gestudeerd aan de VU. Bij Heineken een aantal grote veranderingen begeleid en de Heineken University opgezet. Was bij NS verantwoordelijk voor het opleidingsbedrijf en het opzetten van Talentontwikkeling. Bij Achmea heeft haar integrale aanpak op Management Development geleid tot een flinke toename van stretchbenoemingen. Daarnaast is er veel aandacht voor doorstroom van vrouwen en het aantrekken van jonge talentvolle mensen. Inmiddels staan er zes Achmea vrouwen in de top 75 van AM topvrouwen in de verzekeringsbranche (waarvan drie in de top 10). En heeft zij na gender ook culturele diversiteit op de kaart gezet.

drs. Siham Achahboun (HR Specialist Diversiteit) is ruim een jaar geleden afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden, bachelor Psychologie, master Social & Organisational Psychology. De interesse in (culturele) diversiteit binnen organisaties begon al tijdens haar studie. Binnen Achmea gestart met een opdracht om het recruitmentproces inclusiever te maken. Nu verantwoordelijk voor het bredere culturele diversiteitsprogramma binnen Achmea. Zowel de bewustwording op het thema vergroten als diversiteit en inclusie borgen in (HR) processen en strategieën.

Robbert Jan Beun en Fiemke Griffioen

Slaap en gedragsverandering door e-coaching in de 21ste eeuw

Fiemke en Robbert Jan hebben jaren onderzoek gedaan naar slaap en naar e-coaching met een mobiele app (Lyla Sleep Coach). In de workshop nemen zij de deelnemers mee de diepte in: de relatie tussen slaap en werk, gedragsverandering door e-coaching met een app en de successen die daarmee te bereiken zijn. Kom in de workshop met ze meedenken  over de toepassingen van apps voor gedragsverandering en therapie.

dr.ir. Robbert Jan Beun, onderzoeker bij Universiteit Utrecht, departement Informatica, dr. Fiemke Griffioen, co-founder en CEO, Lyla Coach. Robbert Jan Beun en Fiemke Griffioen hebben jaren onderzoek gedaan naar slaap en applicaties voor e-coaching in het project SleepCare. Zij zijn de experts op het snijvlak van gedragsverandering en e-coaching. Fiemke heeft een PhD in AI en weet ook nog eens alles van AI en therapie. Robbert Jan’s laatste artikelen gingen over gedragstherapie per mobiele telefoon.

Pieter de Jongh

De werknemer 2028

Een verkenning van  inzetbaarheid en gezondheid in relatie tot arbeidsmarkt ontwikkelingen.  De workshop is plenair, er is een presentatie en er zijn ruim voldoende mogelijkheden voor discussie, onderlinge bestuiving en inbreng.

Pieter de Jongh is ondernemer en bedrijfsarts; directeur van Altena & de Jongh bedrijfsartsen BV.

René Ravenhorst en Cora Reijerse

Pychologie in de Boardroom

Toezichthouders in de 21ste eeuw; hoe redden ze het? Het functioneren van toezichthouders van organisaties ligt onder een vergrootglas. De functie is deze eeuw complexer en zwaarder geworden. Wat heeft de A&O psychologie de toezichthouder te bieden? We schreven er een boek over en zullen dat in vogelvlucht bespreken. Ook gaan we met elkaar in groepjes het begrip Betekenisgeving persoonlijk verkennen.

René Ravenhorst is registerpsycholoog NIP/A&O en Toezichthouder in de zorg. Hij werkt vanuit zijn eigen bedrijf Paideusis als coach, trainer, teambuilder en (directie) adviseur.
Cora Reijerse is registerpsycholoog NIP/A&O en lid van het bestuur a.i. van de sectie A&O.
Zij werkt vanuit haar eigen bureau All About Change als Organisatie-, team- en individuele coach. Ze schrijft en geeft graag les over Appreciative Inquiry.

Jan Kwint en Ward van Breda

Testen in het digitale tijdperk-LTP
Technologische ontwikkelingen en de toekomst van Assessment
Jan en Ward beginnen met een inleiding op dit onderwerp, een presentatie over een Artificiele Intelligentie toepassing en een onderzoek (VU/ LTP) op het gebied van gezichtsherkenning, tekstherkenning en woordherkenning in relatie tot de Big Five.
De inleiding beschrijft een wereld die “technology and data driven” is en waarin hierarchie verdwijnt en wordt vervangen door een netwerk van teams. De silo’s van HR, IT, Sales, etc werken met elkaar samen in die teams. Wat betekent dat voor de aloude HR cyclus van selecteren, beoordelen, belonen en ontwikkelen? Wat betekent het voor assessment als onderdeel van die cyclus? Data analytics en artificiele intelligentie doen via de Board room, hun intrede in HR.

drs. Jan Kwint is psycholoog en directeur van het LTP. Ward van Breda is owner van Sentimentics en heeft een achtergrond in cognitieve psychologie, coginitieve wetenschappen en AI. Hij creeert algoritmen die sentimenten in tekst begrijpen. Wil je begrijpen wat Ward doet, lees dan even dit.

Machteld van den Heuvel
Digidetoxing: hard nodig of valt het allemaal wel mee?
Hoe beïnvloedt de smartphone en beeldschermwerk onze gezondheid, ons welbevinden en ons functioneren? Is de ophef hierover terecht of valt het allemaal wel mee met smartphoneverslaving? In een interactieve sessie bespreekt Machteld recente onderzoeken op dit gebied en haar eigen onderzoek naar digitaal welzijn. Job crafting en mindfulness spelen daar ook een rol in In de sessie wordt u uitgedaagd om stil te staan bij uw eigen gebruik van technologie en hoe dit uw welzijn positief, dan wel negatief beïnvloedt.

dr. Machteld van den Heuvel houdt zich bezig met hoe werknemers op het werk gelukkig en gezond kunnen blijven, vooral wanneer ze worden geconfronteerd met verandering, inclusief de introductie van flexibele werkmethoden (Het Nieuwe Werken).
In haar onderzoek richt ze zich o.a. op psychologische hulpbronnen (bijvoorbeeld self-efficacy), werk gerelateerde hulpbronnen (autonomie, steun, leiderschap, e.a.) en proactief gedrag (bijvoorbeeld job-crafting). Het doel is om te begrijpen hoe deze factoren kunnen bijdragen aan het optimaliseren van motivatie, (adaptieve) prestaties en welzijn.

Irene Heikens en Auke van der Wal

Werk mee aan een succesvolle organisatie in de 21ste eeuw
Irene Heikens en Auke van der Wal komen ons raadplegen. De komende jaren willen zij de cultuur van het bedrijf vernieuwen. Zij gaan de deelnemers in een interactieve workshop betrekken en om advies vragen.  In de eerste ronde van de workshop vertellen zij ons over alles wat er speelt bij Centramed en welke ambities zij hebben. Vervolgens vragen zij ons in twee rondes om advies over de beste aanpak die past bij hun koers.

Mw. mr. Irene Heikens is directeur  en dhr. Auke van der Wal is HR manager bij Centramed. Centramed verzekert zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid. Samen met alle betrokken partijen zorgt Centramed voor een eerlijke oplossing bij medische schade.

Han van der Pool

Het identificeren van talent met Learning Agility
“Learning agility” blijkt in de praktijk een goed hulpmiddel voor het identificeren van talent. Het is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en dit in de praktijk toe te passen. Learning Agility is een belangrijke graadmeter voor de kans op succes in een organisatie. Deze presentatie behandeld recente ervaringen met het gebruik van het concept Learning Agility in de Management Development praktijk.

Han van der Pool is een ervaren MD-professional. Zijn expertise komt voort uit de vakgebieden arbeids- en organisatiepsychologie, organisatiekunde en projectmanagement, aangevuld met ruim 35 jaar ervaring als talentmanager, trainer/coach en adviseur. Na zijn studie klinische en arbeids- en organisatiepsychologie heeft hij gewerkt bij onder andere de Nationale Kruisvereniging, KSG Berenschot, Koninklijke Ahold, Heineken, TNT International en Dunea.  Hij is lid van de redactie van MD, tijdschrift voor talent- en managementontwikkeling.

Maayke Jansen

Wat de A&O/A&G psycholoog in de toekomst bij te dragen heeft.
Maayke zet de belangrijkste maatschappelijke trends op een rij en de gevolgen daarvan voor werkenden. Wat betekent dit voor A&O/A&G psychologen? Wat is hun toegevoegde waarde? De workshop is deels informatief en grotendeels interactief van karakter.

Maayke Jansen is registerpsycholoog NIP/ A&O en werkzaam als onderzoeksleider en docent. Zij verzorgt onderwijs binnen de minor ‘Management van Cultuurverandering’ op de Hoogeschool van Amsterdam en geeft gastcolleges. Ook is zij a.i. voorzitter van de NIP accreditatiecommissie A&O.

Radboud Winkels
Labor ex Machina: Maakt AI ons werkloos?
Je hoort de laatste tijd (weer) veel over de bedreigingen van de kunstmatige intelligentie voor de arbeidsmarkt en soms de mensheid zelf. In deze korte bijdrage zullen we samen onderzoeken of en zo ja, in welke mate dat terecht is.

dr. Radboud Winkels is als universitair hoofddocent (uhd) werkzaam bij het Leibniz Center for Law van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en als dean van het PPLE college.
Als psycholoog gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie onderzoekt hij kunstmatig juridisch redeneren, (sociale) netwerkanalyse, natuurlijke taal verwerking en (juridische) ontologieen. Hij geeft les bij de opleidingen Kunstmatige Intelligentie (Ba) en Forensic Science (Engelstalige Master). Hij was voorzitter van de JURIX foundation of Legal Knowledge and Information Systems en de International Association of AI and Law.